צילום: קובי קואנקס

החברה לביטחון קוראת לתושבים להקדים ולחדש את התו ובכך להימנע מעומס שצפוי להאריך את משך זמן חידוש התו וכן להימנע מהתראות ואף קנסות. נכון לעכשיו, רק כ־5,000 תושבים חידשו את התו מתוך למעלה מ־60 אלף תושבים שתוקף תו החנייה שלהם מסתיים בסוף שנת 2016.


תווי החנייה מאפשרים לתושבי העיר לחנות בחינם במקומות המסומנים בכחול לבן. בשבועיים הקרובים יחולקו התראות לבעלי הרכבים שלא הסדירו את תוקף התו ולאחר מכן כבר יירשמו קנסות לרכבים חונים ללא תו בתוקף. בכל מקרה, אם תושב כבר החל בתהליך החידוש, ההתראה תבוטל.


ניתן לחדש את התווים באמצעות פורטל האינטרנט העירוני, עמדות אל־תור ברחבי העיר או באמצעות שליחת בקשה בדואר.