צילום: אבי מועלם

גם השנה ממשיכים  בעירייה בהרחבת ההנחות הסוציאליות לקבוצות הזכאיות להנחה בארנונה. בישיבת המועצה שנערכה בשבוע שעבר, אישרה מועצת העיר פה אחד הרחבת הנחות סוציאליות עד למקסימום הניתן בתקנות הארנונה הארציות, מדובר בהרחבת הנחות בארנונה בארבע קטגוריות, בהיקף של כמיליון שקלים בשנה ובכך השלימה את מהלך מתן ההנחות עד למקסימום האפשרי בחוק.

מקבלי גמלת סיעוד יזכו להנחה של 70% על שטח דירה מוגדל של עד 120 מ"ר, זאת לעומת גודל דירה של עד 100 מ"ר שזכו לה עד עכשיו. משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי תזכה להנחה של 20% על שטח דירה  מוגדל של עד 100 מ"ר, זאת לעומת גודל דירה של עד 80 מ"ר שזכו לה עד עכשיו. נכה בעל דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של75% ומעלה, הזכאי לקצבה חודשית מלאה יזכה מעתה ל80% הנחה עד 80 מ"ר, זאת לעומת 77% הנחה עד 80 מ"ר לה היה זכאי עד כה.

נכה בעל נכות רפואית של 90% ומעלה  יזכה מעתה  ל80% הנחה עד 80 מ"ר זאת לעומת 77% הנחה עד 80 מ"ר לה היה זכאי עד כה.

ראש העירייה, דב צור, שמח על החלטת המועצה לאשר את הרחבת ההנחות למקסימום האפשרי בחוק ואמר כי "צעד זה הינו חלק ממדיניות העירייה להקל על תושבים הזקוקים לכך. הדיור בר השגה לזוגות צעירים, מסיבות הגן הפתוחות לציבור בחינם, חנייה חינם בעיר, הנחות בקייטנות ועוד, הן צדק חברתי הלכה למעשה והיד עוד נטויה".