פעם הביא אחד הנגידים מחסידיו של רבי רפאל מברשד מנורת כסף גדולה לרבו הנערץ. שמחה הרבנית מאוד מהמתנה הנאה של החסיד, ולעת ערב הניחה את המנורה על שולחן בעלה.צילום: shutterstock

והנה נכנס רבי רפאל ונעץ עיניו במנורה המבריקה, שלא הכיר לפני כן, ושאל בנימה של תערומת: "מי האיש שהביא לביתי כלי כסף זה כדי להתגאות בו?" התערב אותו החסיד, שהעניק את המנורה, ולחש לרבי רפאל, לאמיתו של דבר, אין זו מנורת כסף אלא מנורת נחושת, אך למראית עין נעשה כאן ציפוי של כסף על גוף המנורה.

"אם כך הדבר", קרא רבי רפאל במורת רוח, "מסתבר אפוא, שבמנורה זו חברו השקר והגאווה גם יחד".

באדיבות רב חב"ד במודיעין, ברוך סלונים