מעשה באישה אחת שבאה לפני רבי חיים הלברשטאם מצאנז, וביקשה ממנו שיעתיר עבורה שתפקד בדבר ישועה ורחמים ותזכה לזרע של קיימא.

ענה לה רבי חיים "האמיני בהשם ויושיעך".צילום: shutterstock


"רבנו הקדוש", השיבה האשה, "אני אשה פשוטה ומתפללת בכל יום, ובתפילה אנו אומרים תחילה 'ויושע השם את ישראל'... ורק אחר כך 'ויאמינו בשם ובמשה עבדו'".

"הצדק עמך", נענה לה רבי חיים, "אכן מן הדין שהקדוש ברוך הוא יושיענו תחילה ויגאלנו ברחמיו, ואז יאמינו בני ישראל".

באדיבות רב חב"ד במודיעין, ברוך סלונים