הסביבה שאדם נמצא בה משפיעה לטוב או לרע, אדם נעלה ומוסרי עלול להתקלקל בסביבה של אנשים מושחתים, ולהיפך, אדם מושחת מטיב את דרכו ומשפר את מעשיו כשהוא בסביבה של אנשים טובים.

צילום: shutterstock

רבי מאיר שפירא אמר שדבר זה מרומז בפרשת וארא, במטה של משה שנהפך לנחש, מטה אלוקים אשר שם המפורש של הקדוש ברוך הוא חקוק עליו, כשמשה השליך אותו לפני פרעה, סביבה פושעת ומזוהמת, 'ויהי לנחש - חיה טורפת'. אבל אותו נחש ארסי כאשר משה רבנו מחזיק בו ייהפך למטה אלוקים.

באדיבות רב חב"ד במודיעין, ברוך סלונים