צילום: Shutterstock

תקציב עיריית ראשון לציון לשנת 2017 צפוי לעמוד על סך 1.7 מילארד שקלים, כלייה של כ-76 מיליון שקלים מהתקציב אשתקד. הנהלת העיר אישרה את התקציב והוא צפוי לעלות היום (רביעי)  לאישור במועצת העיר.

מבחינת התקציב עולה כי גם השנה ישנה עלייה של כ-28 מיליון שקלים בתוספת תקציב החינוך,  כשחלקו ממומן על ידי משרד החינוך. ההוצאה העירונית לחינוך נטו גדלה בכעשרה מיליון שקלים. בכך תעמוד ההשקעה לתלמיד על כ-4,000 שקלים וזאת לעומת 1,600 שקלים בלבד בשנת 2007, כלומר עלייה של כ-250% בעשור.

מהעירייה נמסר כי תוספת זו היא חלק ממדיניות ראש העירייה, דב צור, להגדיל את ההשקעה העירונית בחינוך. "לשמחתי, ההשקעה בחינוך מניבה פירות. השנה התבשרנו שראשון לציון ממוקמת במקום הראשון בין הערים הגדולות בזכאות לבגרות. זה רק נתון אחד שמעיד על התנופה שבה נמצאת כל המערכת", אמר צור.

בשורה נוספת מתקציב 2017 היא ההנחה להורים לילדים בצהרונים. העירייה תסבסד החל מהשנה את פעילות הצהרונים בארבעה מיליון שקלים. המשמעות היא הנחה של מאה שקלים בכל חודש לכל ילד, וכאלף שקלים בממוצע לשנה לכל ילד. ההנחה תיכנס לתוקף החל מספטמבר 2017.

בעירייה צופים כי הכנסות העירייה מארנונה בשנת 2017 יגדלו ב- 36.7 מיליון שקלים. זאת לאחר שבשנת 2014 השלימה העירייה מהלך חמש שנתי של הורדת ארנונה שהשפעתו המצטברת הינה הקטנה של כ-40 מיליון שקלים בארנונה. למרות זאת הארנונה מהווה כ-55% מסך התקציב. כמו כן, המשכנו גם השנה בהגדלת ההנחות הסוציאליות האוטומטיות.


המאפיין הבולט של תקציב 2017 לעומת השנה הקודמת הינו השינוי הגדול בסעיפי השכר, תוספת של כ-48 מיליון שקלים, הנובעת רובה ככולה מהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו במשק ומעליית שכר המינימום. תוספת זו אף עולה על כל התוספת הצפויה מארנונה המסתכמת בכ-37 מיליון שקלים.


ראש העירייה, דב צור: "ראשון לציון נמצאת בתנופת פיתוח וצמיחה וזה בא לידי ביטוי בכל העשייה העירונית. תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה, תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים. אנו ממשיכים כל העת להציב את התושב במרכז, לפעול על מנת להעלות את רמת השירותים לתושבים, להשקיע יותר בחינוך, בתרבות, ברווחה, בסביבה ובכל תחומי החיים, על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים בעיר".