הורים לילדים המתחנכים בחינוך המיוחד בראשון לציון קיבלו לאחרונה הודעות מגני הילדים שבהם לומדים ילדיהם, אשר לפיהן בשנת הלימודים הבאה יקוצצו שעות הסייעות. להורים נמסר כי כתוצאה מכך ייאלצו הילדים להתמודד עם סייעת אחת פחות במהלך חלק משעות היום. "זה מהלך שעלול לפגוע בהתפתחות הילדים", אומרת בחשש אחת האמהות.

צילום: shutterstock

"עד היום היו שלוש סייעות עם 96 שעות לכל סייעת, כשחלק מהשעות ניתנות על ידי העירייה וחלק ממשרד החינוך", מוסבירה אם אחרת. "השבוע הבנתי מהסייעות שהשעות שניתנו מהעירייה קוצצו לאפס וכי בעצם נותרו רק השעות של משרד החינוך. כפועל יוצא מכך, תרד סייעת אחת ממצבת כוח האדם, מה שאומר שהילדים יישארו בחלק מהיום רק עם סייעת אחת וזה בלתי אפשרי".

הורים רבים, מ־12 גני חינוך מיוחד בעיר, פנו לעירייה מצוידים בהודעה שקיבלו מהסייעות כדי לברר האם היא נכונה. בעירייה הכחישו את הדברים ואמרו להורים כי לא צפוי שום שינוי. "מכחישים למרות שיש לנו מכתב מהסייעות וגם מהגננות שאומרות שקיצצו. ביקשנו הבהרות מהעירייה, אבל טרם קיבלנו אותן", אומרת אחת האמהות.

"לפי מה שהבנו רוצים לפתוח עוד גנים השנה ויש מחסור בסייעות", אומרת אם נוספת. "אם הדברים אכן נכונים זו פגיעה מאוד קשה בילדים כי ישנם כאלה עם בעיות אכילה וכאלה שזקוקים להשגחה יתרה ואי־אפשר שרק סייעת אחת תהיה על כל הילדים. בעקבות זאת ההתקדמות שלהם תיפגע כי חשובה ההמשכיות ובסופו של דבר הילדים יינזקו".

דב צור | צילום אבי מועלם

אחת הסייעות העובדות בעיר סיפרה כי הן קיבלו הודעות סותרות ולא ברורות וכי כולן נמצאות באי־ודאות גדולה.

חבר המועצה דורון אוזן, המועמד לראשות העירייה, הזדרז להגיש יחד עם חברת המועצה קרן דנה הצעה לסדר הקוראת לעירייה לבטל את ההחלטה לקצץ בשעות הסייעות בחינוך המיוחד. גם חבר המועצה רז קינסטליך מיהר לשגר מכתב בנוושא לראש העירייה, דב צור.

מנגד, צור הבהיר כי מדובר בשמועה לא מבוססת שלא ברור מאין הגיעה. צור אף שוחח אישית עם כמה מן ההורים שפנו אליו והבהיר להם כי לא מתוכנן שום קיצוץ שכזה ושההודעה אינה נכונה.

מהעירייה נמסר:  "מדובר בשמועות חסרות בסיס. אין כוונה לקצץ את שעות הסייעות והכל יתנהל בדיוק במו בשנה שעברה".