עיריית ראשל"צ צועדת קדימה ומרחיבה בימים אלה את השירותים הניתנים באמצעות אתר האינטרנט. פעולות שדרשו הגעה לבניין העירייה, ניתן לבצע מעכשיו דרך אתר האינטרנט. שימו לב אילו פעולות תוכלו לעשות בנעלי בית. 

באמת שכל אחד יכול לשלם דרך המחשב | צילום: pixabay 

מינהל הכספים והתקשוב בעירייה משיקים בימים אלה אפשרות לשימוש אינטרנטי בארבעה משירותי העיריה:

תיק מידע תכנוני לחלקה: יאפשר לכל אזרח קבלת מידע תכנוני מפורט עבור כל חלקה ברחבי העיר.  

תיק מידע להיתר: תיק מידע להיתר המכיל מידע תכנוני מפורט המתמקד בכתובת ובעבודות המבוקשות. זכויות הבניה בקרקע, תאום תשתיות עירוניות, הנחיות תכנוניות של גורמים שונים כמו אגף תשתיות, כיבוי אש, איכות הסביבה, פיקוד העורף וחומרי עזר נוספים שישמשו את המתכננים בעבודתם. גובה האגרות עבור תיק המידע עבור חלקה עומד על 194 שקלים. 

בקשה לקבלת מידע מסגרת חוק חופש המידע: דרך אתר האינטרנט ניתן למלא טופס מקוון ולהגישו. התשובה תינתן, גם היא, דרך הרשת, באמצעות הדואר האלקטרוני. אגרת הבקשה לקבלת מידע עומדת על 20 שקלים. 

פורטל התשלומים | צילום מסך

בקשה לכריתה או העתקת עץ: נוגע לכל אזרח המעוניין לכרות עץ או להעתיקו, כמובן תחת סיבה עניינית כמו סכנה מהתמוטטות, עקב בנייה במקום וכו'. אי הסדרת הנושא ברישיון עלול לגרום לתביעה משפטית מצד רשות הטבע והגנים, וזאת על פי חוק הגנת האילנות. לאחר הגשת טופס הבקשה לאישור עקרוני בנושא, ובמידה ותאושר הבקשה, האזרח יוכל לשלם עבור אגרת הנפקת הרישיון בסך 48 ₪.

כדי להגיע לכל אלה יש ללחוץ באתר הראשי על לשונית "תשלומים מקוונים" המופיעה בצד שמאל של המסך. לאחר מכן תכנסו ל"פורטל התשלומים והמסחר האלקטרוני לרשויות מקומיות". בחלק העליון של המסך יש לבחור את "ראשון לציון" כרשות מבוקשת, ולאחר מכן את אחת משלוש האפשרויות: אגרת כריתה/העתקה, חוק חופש המידע ושירותים הנדסיים. לאחר בחירה זו, יש לבחור את השירות המועדף.