דו"ח מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא, המתפרסם היום (ב') מעלה טענות קשות נגד ראש עיריית ראשון לציון, דב צור. הדו"ח מציג קשרים אסורים לכאורה בין צור לבין יזם מוכר בעיר, במסגרתו קיבל היזם זכויות בנייה בפארק האגם בניגוד לאינטרס העירוני.

לטענת המבקר, בין ראש העירייה ליזם היו קשרים אישיים, והשניים אף יצאו לחופשה משותפת, דבר שלא מנע, לדברי המבקר, מצור לפעול לאישור העברת הזכויות.

צור | צילום: אבי מועלם

המקרה המדובר מתפרש על פני השנים 2010 עד 2015. במהלכן הוחלט לאשר ליזם לחכור את הקרקע שליד פארק האגם. על פי המבקר, בעירייה החלו לפעול למכירת הזכויות על הקרקע עבור היזם למרות ששווי הקרקע היה גבוה יותר ממה שנקבע.

לפי הדו"ח, בשנת 2015 עלתה ההצעה לישיבת מועצת העירייה, שממנה נעדר צור בטענה שישנה היכרות מוקדמת בינו לבין היזם, ולכן אינו יכול לנהל את הישיבה. למרות זאת, לפי הדו"ח, כאשר ישיבת המועצה לא התקדמה כמצופה, נכנס צור חזרה, והתערב בה עד שההצעה עלתה להצבעה ועברה ברוב קולות.

מקור עירוני, שהיה מעורב בהעברת החומרים למבקר המדינה, טוען בפני 'מיינט ראשון' שראש העירייה פעל באותה תקופה בצורה מעורפלת ולא חשף, לדבריו, את כל פרטי העסקה כדי שהנושא יעבור בקלות בישיבת המועצה. 

פארק האגם בראשון לציון | אריאלה אפללו

"העירייה היא גוף נבחר המשמש נאמן הציבור, המחויב להפעיל את סמכותו מתוך דאגה לאינטרס הציבורי. ההליכים שנקטו העירייה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, שליוו את הקמת המתחם בפארק האגם על ידי היזם, נעשו אגב הפרת הדין, ותוך כדי מתן הטבות של ממש ליזם על חשבון הציבור, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם חובתן להחזיק ולנהל את נכסי העירייה וענייניה כנאמנת הציבור." כתב המבקר.

עוד הוסיף המבקר: "לראש העירייה הייתה היכרות מוקדמת עם היזם בתחילת שנת 2014, עובדה שהעמידה אותו במצב של חשש לניגוד עניינים לכאורה, אך למרות זאת היה מעורב בהליך קבלת ההחלטות ובדיונים פנימיים הקשורים ביזם בנושא עסקת המכירה, ופעל לקבל החלטה בישיבת המועצה בעניין עסקת המכירה".

מעיריית ראשון לציון נמסר בתגובה: 

"העירייה חולקת על מסקנות הדו"ח וסבורה שמבקר המדינה טעה טעות קשה, הן בעובדות והן בפרשנות להן, במישור המשפטי, המנהלי והשמאי.

היה ראוי שהמבקר ישבח את פעולתה של העירייה בכך שפעלה בנחישות לתיקון טעות שבוצעה ושפגעה בקופה הציבורית. עיריית ראשון לציון פתחה חוזה חתום עם יזם, אף שעברו חמש שנים מאז נחתם, באופן חסר תקדים, וגבתה עוד תשעה מיליוני ש"ח לקופת הציבור! מעבר לארבעה מיליוני שקלים שנגבו במקור.

תוספת זו לא הייתה מתקבלת ללא התערבותו הנחרצת של ראש העירייה, שהקים צוות שפעל לתיקון העיוות לטובת הקופה הציבורית ולרווחת תושבי ראשון לציון.

טענתו של מבקר המדינה כאילו ראש העירייה, דב צור, היה מצוי, לכאורה, בניגוד עניינים שגויה לחלוטין. הטענה מתעלמת התעלמות מוחלטת מהעובדות שהוצגו למבקר המדינה לגבי ניתוק היחסים בין ראש העירייה ליזם המדובר בעת הטיפול במכירת הנכס. זאת ועוד, המבקר מתעלם במסקנותיו מהעובדה שראש העירייה בחר מרצונו שלא להשתתף כלל בדיוני המועצה והנהלת העיר בנושא, ולכן לא נפל פגם בהתנהלות העירייה או אורגניה. לטענות המבקר כאילו ראש העירייה היה מעורב בהליכים מאחורי הקלעים, אין שמץ של בסיס עובדתי.

גם להערה כאילו התערבות ראש העירייה בדיון שהתקיים במועצה בעסקה הינה התערבות פסולה משוללת יסוד, שכן ההתערבות נגעה רק בתקינות הישיבה והמשכה כמתחייב מתפקידו כיו"ר הישיבה, בלי שנכח או השפיע השפעה כלשהי על הדיון עצמו או על ההחלטה".