עיריית ראשון לציון | צילום: אבי מועלם

  

 בית משפט לעניינים מנהליים דחה בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית ראשון לציון על סך למעלה מ- 13 מיליון שקלים. הטענה בתביעה נגעה לשיטת חיוב הארנונה של העירייה.

הנושא במחלוקת היה מהי הפרשנות הראויה של צו הארנונה: האם העירייה רשאית לחייב נכס עסקי ששטחו גדול מ-150 מ"ר בתעריף מדורג (נמוך עד ל-150 מ"ר וגבוה יותר רק לשטח שמעל ה-150 מ"ר), או שעל כל השטח חל התעריף הגבוה.

בתמצית, טענת התובע הייתה כי על העירייה לנהוג בצורה פרוגרסיבית בחיובי הארנונה, ומאחר שגבתה מעל המותר, לטענתו, עליה להשיב לכלל חברי הקבוצה סך של 13,740,000 ש"ח.

התובע הציג חיובי ארנונה בהם חויב בתעריף גבוה (בסיווג עסקי) מהמ"ר הראשון, ודרש מהעירייה להפסיק את חיוב היתר ולהשיב לו את ההפרשים שנגבו. 

משרד פריש שפרבר ריינהרץ ושות', שייצג את עיריית ראשון לציון, הגיש תגובה, ובה טען שהעירייה נוהגת כדין ובהתאם להוראות צו הארנונה העירוני.

בדיון המקדמי העלה ביהמ"ש סוגיה בקשר ללשון צו הארנונה וביטוי שחסר בסיווג "משרדים מסחר ושירותים".

במסגרת השלמת הטיעון הביאה העירייה באמצעות עורכי הדין ראיות לכך שהביטוי הלשוני החסר בסיווג הנ"ל, היה קיים בצווי הארנונה בתחילת שנות התשעים, נשמט בשוגג בצו הארנונה לשנת 1995 בעקבות התאמת הסיווג לתקנות ההסדרים משנת 1994 שיצרו את הסיווג הראשי הנ"ל, וכי מועצת העירייה מעולם לא התכוונה להפחית את הארנונה לעסקים.

עורכי הדין הדגישו שהעירייה נהגה באותו אופן מתחילת שנות ה-90 ואין לנהוג אחרת כיום עקב השמטה מקרית.

במסגרת הדיון הובאו פרוטוקולים של מועצת העירייה מהשנים הרלוונטיות, וכן מסמכים שאותרו בארכיון העירייה בקשר להכנת צווי הארנונה של אותן שנים.

לאכזבת התושבים, בהחלטה שניתנה אתמול (ב') דחה בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, וחייב את התובע בתשלום הוצאות העירייה בסך של 15,000 שקלים.