בריכה. צילום המחשה: shutterstock

     

לאור הגבלות נציב כבאות והצלה להדלקת מדורות ובשל מזג האוויר השרבי, עיריית ראשון לציון מודיעה שהחל מהשעה 18:00 בערב (ד') הכניסה לקאנטרי 360 מערב ולמרכז הספורט נחלת, תהיה חופשית לילדים ונוער. 

בעירייה מזכירים כי בהתאם לתנאי מזג האויר והמלצת שירותי הכבאות למשנה זהירות, העירייה ממליצה להמנע מקיום מדורות.

במידה והוחלט בכל זאת להקים מדורה, יש להישמע להנחיות הבטיחות, ואלו התנאים המיוחדים להדלקת מדורות היום:

*מדורה המצויה בתוך גומה באדמה אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
*המרחק בין המדורה ליער וחורש - יעלה על 300 מטרים. לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
*המרחק בין המדורה למתקני גז ודלק- יעלה על 60 מטרים.
*המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון - יעלה על 20 מטרים. 
*המרחק בין מדורה למבנה - יעלה על 20 מטרים. 
*המרחק בין מדורה למדורה אחרת - יעלה על 6 מטרים.
*גודל בסיס המדורה לא יעלה על 3 מטרים, גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 1.7 מטרים מגובה הקרקע.