יחס אישי יותר: כבר בשבועות הקרובים, כל כיתות א' בראשל"צ שבהן יותר מ-35 תלמידים, יקבלו תגבור באמצעות איש צוות חינוך נוסף בכיתה, על חשבון העירייה.

ממחלקת החינוך בעירייה נמסר כי ממוצע התלמידים בכיתות א' בעיר השנה הוא 30 תלמידים בכיתה, אבל בעיר עדיין קיימות כיתות א' צפופות, שבהן יש יותר מ- 35 תלמידים. ראש העירייה דב צור ומחזיקת תיק החינוך ליאל אבן-זהר הם האחראים ליוזמה לתגבור הכיתות הצפופות יותר.

חברת המועצה אבן-זהר: "בהתאם למדיניות ראש העירייה ובברכת המפקחת על בתי הספר היסודיים במשרד החינוך ויקי ניצן, החלטנו להעמיד סייעת נוספת לכיתות א' בהן יש יותר 35 תלמידים. אנו סבורים כי תגבור צוות החינוך בכיתות א' חשוב להצלחת הילדים וליחס האישי המוענק לכל תלמיד. אנו מצפים שתגבור הכיתות באיש צוות חינוך נוסף, וכן הכיתות הקטנות שקיימות במרבית בתי הספר, יובילו להצלחה רבה יותר של הילדים כמו גם לשיפור היחס האישי שאנו רוצים להעניק לכל אחד מתלמידי העיר".

אבן-זהר הודתה למנהל אגף החינוך ולראש אגף בתי הספר היסודיים, מירי אור-גוטפריד, על המאמץ שהושקע בקידום הנושא. אבן-זוהר הוסיפה כי היא מצפה שמדיניות ראש העירייה בנושא צמצום מספר הילדים בכיתות תבוא לידי ביטוי גם בתקציב 2011.