המחשה: שאטרסטוק

      

"הקצאת מועדים ושעות נפרדות למתן שירות נפרד לאוכלוסיות בעלי מוגבלויות במשרדי העירייה", זאת הצעה שחבר מועצת העיר, אבי חיים, יעלה מחר במסגרת ישיבת הנהלת העיר.

חיים, מחזיק תיק שפ"ע, מספר כי משיחות שקיים עם בעלי מוגבלויות ובני משפחותיהם עלתה תמונה לפיה חלק מאותם בעלי מוגבלויות, פיזיות או נפשיות, מתקשים ולעיתים אף מוותרים על קבלת שירות במשרדי העירייה, בשל הקושי הכרוך בכך.

חיים: "נוכחתי לגלות, והדבר לא היה ברור לי קודם, כי לבעלי מוגבלויות מסוימים קיים קושי בהמתנה ממושכת ובשהות במקומות צפופים. הדבר רלוונטי ביתר שאת ביחס לפגועי נפש.

"לדעתי אין הדבר כרוך במאמץ מיוחד. ידוע לי כי העירייה עושה ככל יכולתה למען בעלי המוגבלויות, ואני כחבר מועצה ותושב העיר מוקיר אותה על כך.