ג'ונגל בחניה: במהלך סיור הגנים שערכנו בבאר יעקב, גילינו שאיסור החנייה לצד אבני שפה של מדרכות שנצבעו באדום ולבן, הוא בגדר המלצה בלבד בבאר יעקב. בכל הרחובות מצאנו כלי רכב רבים שחנו על מדרכות, וכלי רכב נוספים שחנו באדום לבן.

פעמים רבות בחרו הנהגים שלא להשתמש במקומות חנייה חוקיים שהיו פנויים באותו מקום, והעדיפו את החנייה האסורה. גם מתחת לבניין המועצה המקומית מצאנו כלי רכב שנהגיהם חנו כאוות נפשם, על מדרכה ובאדום לבן. במשך כל שעות הסיור שלנו ביישוב, לא הבחנו ולו בפקח אחד שרשם דוחות לכלי רכב. בסוף הסיור עברנו ליד ביתו של ראש המועצה, ניסים גוזלן. וגם שם, מתחת לביתו של גוזלן, חנה רכב באדום לבן.

תגובת מועצת באר יעקב: "לאחרונה אישר משרד הפנים נחיצות משרה של מנהל מחלקת פיקוח, ובכלל המועצה המקומית נמצאת בשלב ארגוני של יישום תקנות וחוקי עזר, הליך שאותו הוביל ראש המועצה הנוכחי, ניסים גוזלן. מיד לאחר החגים יפורסם המכרז למנהל מחלקת פיקוח והמועמד שייבחר יקים מחלקת פיקוח אשר תטפל בין השאר בבעיות החנייה בישוב".

עוד נמסר מהמועצה כי "עד עכשיו ובמשך כל השנים, מי שהייתה אחראית על נושא האכיפה בבאר יעקב היא משטרת ישראל, שגם היום עורכת מבצעים ביישוב, הן של רישום דוחות חנייה והן של הפעלת מכמונת מהירות. ראוי לציין כי אחוז התאונות בבאר יעקב הוא מהנמוכים בארץ, למרות נפח התנועה החוצה את היישוב מידי יום".