אחרי הבקבוקים הרב פעמיים שחולקו לכל תלמידי בתי הספר היסודיים והמעבר לכלים רב פעמיים בכל מעונות היום, כעת מבקשת העירייה לעבור לתשלום הארנונה באופן מקוון ובכך לצמצם את השימוש בטפסים.

בשלב הראשון יערך קמפיין בקרב עובדי העירייה. השירות יאפשר לעובדים לקבל את חשבון הארנונה ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם או כהודעת אס-אם-אס למכשיר הנייד בקלות.

זו הודעת ווטסאפ? לא, זו הארנונה! | צילום: דוברות עיריית רחובות

לדברי העירייה, צעד זה מתווסף לשורת צעדים שמקדמת עיריית ראשון לציון על מנת לצמצם את הצריכה בנייר ומעבר לאפשרויות תשלום דיגיטליות על מנת לשמור על איכות הסביבה.  כך למשל, מינהל הכספים והתקשוב בעירייה מאפשרים תשלום באתר האינטרנט העירוני עבור ארבעה משירותי העירייה: תיק מידע תכנוני לחלקה, תיק מידע להיתר, בקשה לקבלת מידע ובקשה לכריתה או העתקת עץ. פרויקט נוסף הוא סריקת אלף תיקי מסמכים בעירייה, כאשר המטרה לעבור למערכות דיגיטליות לניהול מסמכים.

מעיריית ראשון לציון נמסר כי "להפחתת השימוש בנייר יש משמעותיות רבות לסביבה, המשמעות הישירה היא צמצום היקף כריתת העצים אך יש השלכות נוספות, כמו הפחתת השימוש בדלק כדי לייצר נייר ודלק לסילוק הפסולת לאחר השימוש. בנוסף, כמות העצים בעולם נשמרת וכך גם כמות החמצן שהם מייצרים לאטמוספרה והתוצאה הסופית היא ירידה בזיהום האוויר ואפקט החממה".