הועדה המחוזית קיבלה השבוע את עמדת בית המשפט העליון, שאין לעכב היתרים לחיזוק במרכז ראשון לציון וביטלה את תוכנית רצ 106/1. המשמעות: עכשיו ניתן להגיש תכניות תמ"א 38 בכל העיר. 

תמ"א 38. המחשה | צילום קובי קואנקס

כשנתיים אחרי שמתן ההיתרים לתמ"א 38 במרכז העיר הוקפא, שוחררו החסמים על ידי הוועדה המחוזית שפתחה כך את החלטתה: "לאחר ששמעה את המתנגדים והתייחסות נציגי הועדה המקומית, מחליטה הוועדה לדחות את ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית". 

אם זאת ציינה הוועדה המחוזית שבמסגרת הוראות תמ"א 38, יש לוועדה המקומית את האפשרות לסרב למתן היתר בנייה ככל ותשתיות השכונה אינן מאפשרות לקלוט תוספת יחידות דיור.

בכך למעשה בוטלה תוכנית רצ 106/1 שעסקה במכסות יחידות דיור שנקבעו ב-2008. נציגי העירייה הסבירו לוועדה המחוזית כי המכסות, שנקבעו לפני כעשור,  אינן רלוונטיות עוד, ואינן מבטאות את הצרכים האמתיים של העיר.

ראש העירייה, רז קינסטליך, בירך את החלטת הוועדה המחוזית ואמר: "זוהי בשורה לתושבים שמבקשים לשפר את הבטיחות והנגישות בבניין ולחזק אותו מפני רעידות אדמה. כמובן שבמקביל אנחנו עם אצבע על הדופק כדי להימנע מצפיפות ועומס על התשתיות העירוניות".