בית משפט השלום בראשון לציון קיבל היום (ראשון) את עמדת פרקליטות המדינה, והטיל קנסות משמעותיים בסך של 300 אלף שקל על המועצה המקומית גן רווה, וקנס בסך של 20 אלף שקל על ראש המועצה, שלמה אלימלך, בגין הזרמת שפכים לנחל שורק ולחוף פלמחים מתחנת השאיבה הנמצאת בתחום המועצה, אשר הובילה לזיהום מים כבד.

צואה זורמת בנחל שורק בדרכה לחוף פלמחים | צילום ברק דוד

 

על-פי עובדות כתב האישום המתוקן, ב-11 הזדמנויות שונות בין השנים 2013-2012, הוזרמו שפכים גולמיים מזהמים מתחנת השאיבה המצויה בשטח שיפוטה ובאחריותה של מועצת גן רווה, מצפון לקיבוץ פלמחים ומדרום לנחל שורק, אל חוף הים, כל זאת בידיעת המועצה והעומד בראשה.

כתב האישום שהוגש הוא תוצאה של חקירה פלילית שביצעה היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה כנגד הנאשמים, אשר נטען כי למרות הדרישות החוזרות ונשנות לטיפול במפגע, לא פעלו די כדי להסירו.

הנאשמים הודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון בביצוע ריבוי עבירות לפי חוק המים, חוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים וחוק שמירת הניקיון. 

דגם מתים בחוף פלמחים | צילום ברק דוד

 ראש המועצה הודה כי הפר את חובת הפיקוח המוטלת עליו בחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ובחוק שמירת הניקיון, ולא נקט בכל האמצעים הסבירים הנדרשים על מנת לשמור על תקינותה של תחנת השאיבה בכל עת, באופן אשר ימנע הזרמה של שפכים ממנה, העלולים לגרום לזיהום הים ולכלוך רשות הרבים.

בנוסף, במסגרת הסדר הטיעון, המועצה לקחה על עצמה התחייבות לנקות את חוף פלמחים מפסולת, התחייבות שהתנגדה לה באופן עקרוני מזה שנים. 

בשלב הטיעונים לעונש, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להטיל על הנאשמים עונש הולם ומרתיע, שכן מדובר בעבירות שבוצעו על רקע כלכלי עקב אי הקצאת משאבים כנדרש.

"המועצה הפכה את המשאב הציבורי לרכושה הבלעדי של המועצה והיכולת של הציבור ליהנות מהמשאב מופקעת", טענה עו"ד עדי דמתי שגיא במהלך הדיון. "משאבים אלה הם חשובים וחיוניים והם הפכו ממקור של חיים והנאה למטרד ולמקור של מחלות עקב שפכי ביוב בים. מצופה מהרשות המקומית לשמור על משאבים ציבוריים ולציית לחוק".

בית המשפט קיבל כאמור את עמדת הפרקליטות והטיל על המועצה קנס בסך של 300 אלף שקל ועל ראש המועצה קנס בסך של 20 אלף שקל.