מועצת עיריית ראשון לציון אישרה ברוב קולות הרחבה של קריטריון ההנחה בארנונה עבור נכים המוגדרים קשים.

"להקל ככל שניתן". צילום המחשה: שאטרסטוק

ההנחה תבוא לידי ביטוי בהגדלת ההטבה עבור שטח הדירה שבה מתגוררים הנכים, שדרגת נכותם המוכחת היא בשיעור של 90 אחוזים ויותר. עד כה שיעור ההנחה עמד על 40 אחוזים עבור 100 מ"ר וכיום, לאחר האישור, היא תעמוד על 40 אחוזים עבור 120 מ"ר בתנאי שהתושב יעמוד בתנאי הסעיף בצו הארנונה.

ראש העירייה, רז קינסטליך, שמח על החלטת המועצה ואמר: "התפקיד שלנו הוא להקל ככל שניתן על תושבים שזקוקים לכך. אני מתחייב שנמשיך ונפעל בראייה זו גם בהמשך". ההקלה תיכנס לתוקף מתחילת השנה.

ההנחה האחרונה בארנונה הצטרפה להנחה נוספת שהחליטו בעירייה לטובת חלק אחר באוכלוסייה. מועצת העירייה אישרה לפני כשמונה חודשים הנחה של חמישה אחוזים בארנונה למשרתי מילואים פעילים תושבי העיר. בנוסף אושר מענק מיוחד של כמיליון שקלים עבור כל חיילי העיר.

ההנחה בארנונה מוענקת במסגרת התיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה שהתקבל לאחרונה, המאפשר לרשויות המקומיות לקבוע הנחה בשיעור של עד חמישה אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שהוא חייל מילואים פעיל.