משניים ייצא אחד | צילום אילוסטרציה: shutterstock

מיעוט ילדים בגילי בית ספר יסודי יוביל למיזוג שניים מבתי הספר בשכונת נאות אשלים. כיום פועלים במקום שלושה בתי ספר יסודיים: אתרים ואומנויות בצפון השכונה (שיתאחדו) ואשלים אנתרופולוגי בדרום השכונה. תהליך המיזוג נעשה בשיתוף ובתמיכת יו"ר ועדי ההורים של בתי הספר.

טרם קבלת ההחלטה על המיזוג, העירייה פרסמה סקר אינטרנטי לכלל תושבי השכונה שלהם ילדים במערכת החינוך. זאת במטרה לגבש עמדה המקובלת על רוב תושבי השכונה.

הכיתות יעברו בצורה אורגנית, כך שהתלמידים ימשיכו עם חבריהם לספסל הלימודים בבית הספר הקולט. כמו כן, בבית הספר יהיו שני מסלולים: האחד, אמנויות ברוח המונטסורי ומסלול שני- מדעים ויזמות, שיוסיפו להתקיים זה לצד זה.

"בשלושת בתי הספר לומדים כ-900 תלמידים, כאשר בבית הספר אמנויות ואתרים יש בחלק מהשכבות רק כיתה אחת", מסבירים בעירייה. "העירייה מתכוונת לאפשר בחירה על אזורית מבוקרת לבית הספר המאוחד, שייתן מענה לתלמידים במדעים ויזמות, באמנויות וברוח מונטסורית, במסלולים נפרדים". 

עוד מבטיחים בעירייה כי בעקבות מיזוג שני בתי הספר, ישודרג בית ספר אתרים ויתבצעו התאמות נוספות לטובת התלמידים הנכנסים. לאורך השנה ייערכו מפגשים של הקהילות וילדי בתי הספר לצורך חבירה והיכרות נינוחה של הילדים. את בית הספר תוביל מנהלת בית ספר אמנויות.