מי שהגיע לישיבת הראשונה והחגיגית של מועצת העיר ראשון לציון היה יכול להבחין בדבר אחד צורם - בעיר שבה ישנם תושבים רבים יוצאי אתיופיה, אין אף לא נבחר ציבור אחד שישמיע את קולם במועצה.

כעת מבקש הפעיל החברתי איינהו פרדה סבטו, ליצור תיקון לפחות במנגנון העירוני ודורש מהנהלת העירייה לדווח כמה מבין בני העדה הם בעלי תפקידים בעירייה ולפעול להעדפה מתקנת עבורם כדי להגדיל את שילובם במנגנון העירוני.

 סבטו | צילום: קובי קואנקס

במכתב ששלח סבטו לנבחרי העיר ובראשם ראש העירייה רז קינסטליך נכתב: "אינני חסיד של חוקים כאלה, אך המציאות גוברת על הכל. למרבה הצער יוצאי אתיופיה מופלים לרעה בהשתלבותם לעבודה בגופים ציבוריים. הכנסת אישרה את החוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי ונקבע כי סעיף זה יחול גם על המועצות המקומיות וכי 'בקרב עובדי עירייה, בכלל המשרות והדירוגים, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה'".

לדברי סבטו, משמעות התיקון היא כי ניתן להעדיף מועמד בן העדה האתיופית, עקב מוצאו או מוצאם של הוריו, וכי יש לנקוט בצעד זה במקום שיש בו מועמד בן העדה האתיופית וכאשר אין במשרה ברמה זו, או במחלקה זו, ייצוג הולם לבני העדה האתיופית.

"הרשויות המקומיות נדרשות להגיש אחת לשנה דין וחשבון באשר לצעדים שנקטה הרשות לקידום של ייצוג הולם בקרב עובדיה וזאת עד סוף השליש הראשון בכל שנה", אמר סנבטו השבוע. "עד עתה עיריית ראשון לציון אינה מיישמת את החוק".

יש לציין שעפ"י דו"ח שהוגש לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת ב-18 ליולי 2018, ועוסק בייצוג הולם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה וגופים ציבוריים, שיעור התושבים יוצאי אתיופיה בראשל"צ (לפי נתוני הלמ"ס 2013) עומד על 3.1% מהאוכלוסייה. אך שיעור העובדים יוצאי אתיופיה בעירייה עומד על 2% בלבד (נכון ל-2016). מובילת הטבלה בהעסקת יוצאי אתיופיה היא עיריית עפולה עם 10.3%, ובמקום השני עיריית רחובות עם 7.8%. 

מעיריית ראשון לציון נמסר בתגובה: "העירייה פועלת על פי כל ההנחיות בנושא ושמה לה כדגש להכיל ייצוג שוויוני וכך היא עושה גם במכרזיה".