בשל החום הכבד השורר בארץ הוטלו הגבלות מהירות במספר מוקדים ברשת המסילות הארצית של רכבת ישראל.

רכבת ראשונים | צילום: חורחה נובומינסקי

הסיבה לצעד שננקט היא בשל התרחבות פסי המתכת כתוצאה ממעלות החום הגבוהות.

עובדי אסף מסילה וסביבה ברכבת ישראל מנטרים באופן שוטף את המסילות ומוודאים את התקינות שלהן.

בשל הגבלות המהירות חלו שינויים בתנועת הרכבות וייתכנו עיכובים. קו לוד-ראשונים הוספק זמנית ולרשות הנוסעים עומדים היסעים.