בית העלמין בראשון לציון, צילום: אבי מועלם

ראשיתו של הסיפור בינואר 2011, אז הופקעו סמכויות הניהול של ועד עמותת קדישא ראשון לציון, על ידי רשם העמותות במשרד המשפטי. זאת, בעקבות ליקויים חמורים שנמצאו בהתנהלותה ובהתנהלותו של מנכ״ל העמותה דאז, הרב ברויאר, אשר כיהן בתפקידו בשנים 1982 ועד פיטוריו במרץ 2007.

לבקשת רשם העמותות, ניתן צו לפירוק העמותה, ועו״ד ארז חבר מונה כמנהל מיוחד. במסגרת תפקידו, ביצע עו״ד חבר חקירות ובדיקות רבות בקשר להתנהלות העמותה, ונושאי המשרה וממצאיו העלו תמונה חמורה בדבר התנהלות חמורה של מנכ״ל העמותה דאז. על פי הממצאים, הפר מנכ"ל העמותה לשעבר את חובת האמון כלפי העמותה וגזל במיליוני שקלים את כספי העמותה.

בעקבות זאת, תבע המנהל המיוחד, בשם העמותה, מהמנכ"ל לשעבר להשיב את הכספים שניטלו מהעמותה.

לפני מספר ימים פסק בית המשפט המחוזי כי פעולותיו של הרב ברויאר ממלאות אחר יסודותיה של עוולת הגזל, וכן כי הרב ברויאר הפר את חובת האמון שהוטלה עליו כמנכ"ל העמותה, באופן אשר מצמיח לעמותה את הזכות הלגיטימית להשבת הכספים שניטלו ממנה וכן מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט.

בהקשר זה פסק בית המשפט, כי הוכח שהרב ברויאר העביר לעצמו ולמקורביו מיליוני שקלים מקופת העמותה ועשה שימוש בכספיה ללא כל ביקורת או התנגדות. 

כך, בין היתר, גזל מיליוני שקלים באמצעות חתימה עיוורת על שיקים של העמותה, העביר למעלה מ-3 מליון שקלים מכספי מהעמותה לחשבון גמ"ח שהוקם על ידי הרב ברויאר עצמו, השתמש בכספי העמותה שהופקדו בחשבון הגמ"ח באופן בלתי מוגבל לתמיכה בקרוביו. כמו כן, משך לעצמו שכר גבוה מהמותר על פי חוק, בסך של מעל ל-6 מליון שקלים, רכש רכב יוקרה מכספי העמותה, ונטל מאות אלפי שקלים והעבירם לצדדים שלישיים.

כב' השופט אורן שוורץ, קיבל את תביעת העמותה, שהוגשה באמצעות המנהל המיוחד עו"ד ארז חבר, ופסק, כאמור, כי על הרב להחזיר לעמותה סך של 10,000,000 שקלים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, וכן בתשלום שכר טרחה בסך של 550,000 שקלים. 

את רשם העמותות ייצגה במסגרת הליך הפירוק עו"ד מריאן לייטס לביא. במסגרת הליך הפירוק, פעל רשם העמותות להחלפת מוסדות העמותה. עם כינונם של מוסדות חדשים לעמותה, הסתיים הליך הפירוק.

מחברה קדישא ראשל"צ נמסר:

"הנהלת חברה קדישא ראשל"צ מודה לבית המשפט על ההחלטה להשבת כספי העמותה אשר נגזלו שלא כדין. כסף זה ישמש לטובת האתגרים הרבים בעשור הבא, לרבות הרחבת בתי העלמין בעיר, קבורה בקומות ומענה לתושבים.

בחברה קדישא ראשון לציון הוטמעו לאחרונה שינויים ארגוניים שנועדו להבריא את העמותה ולהצעיד אותה בדרך נכונה. לשם כך, נבחרו חברי ועד מנהל חדש והיא פועלת בשקיפות מלאה ושמה בראש מעייניה את טובת הציבור. שירות מקצועי, מהיר ורגיש הוא נר לרגלינו".