מועמד 'ראשון אחת' לראשות העיר ראשון לציון, מוטי עג׳מי, פנה אמש (רביעי) במכתב למנהלת הבחירות בראשון לציון מטעם משרד הפנים, רונית חג׳ג׳, בדרישה להכניס את שם הכינוי שלו 'מוטי' לפתק הצהוב לראשות העירייה.

מוטי עג'מי | צילום: יח"צ

הסיבה לבקשה היא שבעת הגשת הרשימות למועצת העיר והמועמדות לראשות העירייה, הובהר ליועצים המשפטיים של 'ראשון אחת' כי על הפתק הצהוב לראשות העירייה יופיע השם ״מרדכי עג׳מי״ ולא מוטי עג׳מי.

לאור החלטה זו פנה עג׳מי למנהלת הבחירות במכתב בו דרש להכניס את שם הכינוי שלו 'מוטי' לפתק ההצבעה הצהוב. 

במכתב הסביר כי: "כולם - בכלל בעלי זכות הבחירה תושבי העיר -  מכירים אותי בשם מוטי, כאמור השם מוטי מופיע הן במסמכים רשמיים של הרשות המקומית, הן בפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר, והן בתכתובות עם רשויות השלטון, לרבות בתקופה בה שימשתי בפועל כראש עירית ראשון לציון".

לדבריו אי היענות לבקשה תהווה "פגיעה בטוהר הבחירות ובחובת השיווין שיש לנהוג כלפי כל המועמדים. הפגיעה בי תעניק יתרון לא הוגן ליתר המתמודדים, עד כדי חשש לפגיעה חלילה ברצון הבוחר״.